ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการการจัดสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference ครั้งที่ 2/2561


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการการจัดสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference ครั้งที่ 2/2561 เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านวิชาการการจัดสัมมนาดังกล่าว 

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214