คณะสังคมศาสตร์กำหนดจัดประชุมเตรียมจัดฝึกอบรมการจัดการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย 


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ จัดประชุม ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เพื่อร่วมปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ในการจัดฝึกอบรมการจัดการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมีผู้ประสานงานจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยร่วมประชุมดังกล่าว 

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214