Soc Building

คณะสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

คณะสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน


คณะสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

          ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ นางสาวชิติพัทธ์  สุนทรสารทูล นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ประธานชมรมเมาไม่ขับ และตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำกระเช้ามอบแด่คุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และผู้มีอุปการคุณต่อคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสส่งท้าย     ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กรุงเทพฯ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 106

เมื่อวานนี้ 87

สัปดาห์นี้ 106

เดือนนี้ 2222

รวมทั้งหมด 12763

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก