ประชุมยุทธศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อวางแผนกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานของคณะสังคมศาสตร์ 

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214