คณบดีคณะสังคมศาสตร์พบปะบุคลากรสายปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดประชุมบุคลากรสายปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561  เพื่อพบปะพูดคุย หารือ พร้อมให้มุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงนแจ้งเพื่อทราบเรื่องการบริหารงานด้านต่างๆของคณะสังคมศาสตร์

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214