คณะสังคมศาสตร์ร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561  


ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะสังคมศาสตร์ร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีในวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาสืบไป

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214