ประชุมการจัดเตรียมงานสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference ครั้งที่ 8/2561  


เพื่อปรึกษาหารือและติดตามความก้าวหน้าการจัดงานของแต่ละฝ่าย

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214