นิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27 ภายใต้โจทย์ "ความหวาน รสชาติที่ทำให้มีความสุข" จัดโดย : สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27 ภายใต้โจทย์ "ความหวาน รสชาติที่ทำให้มีความสุข" คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จัดโดย : สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214