คณะสังคมศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ Assistant Professor Dr.David A. Owen จาก Millersville University ในโอกาสการเจรจาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต ระหว่าง ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดการประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต และด้านอื่นๆ เช่น การวิจัย โดยความร่วมมือระหว่าง Assistant Professor Dr.David A. Owen จาก Millersville University โดยมีผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติพร้อมให้การต้อนรับ 

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214