ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง University at Albany จากประเทศสหรัฐอเมริกา


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง University at Albany จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214