โครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2  : การพัฒนาสู่เกณฑ์ EdPEx 


ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 :  การพัฒนาสู่เกณฑ์ EdPEx

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214