คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปี 2561


อ.ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย ชยันตราคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผศ.ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปี 2561

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214