โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม: สังคมศาสตร์สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์


เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งให้บุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ได้มีโอกาสแสดงความเคารพต่อคณาจารย์อาวุโสที่มีคุณูปการต่อคณะสังคมศาสตร์

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214