พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และธนาคารยูโอบี จำกัด มหาชน    


ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี จำกัด  (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านพัฒนาบุคลากรร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214