คณะสังคมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบปะเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้าน“Social Engagement” 


รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ให้เกียรติเป็นประธานให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร พร้อมด้วย                รศ.ดร. ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เพื่อพบปะเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้าน “Social Engagement” รวมทั้งนำประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมไปบูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัย และการพัฒนานักศึกษา

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214