โครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย กิจกรรม: วันมาฆบูชา ประจำปี 2561


รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม: วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214