ข่าวทุนวิจัยภายใน

แบบฟอร์มการรับสมัครทุนวิจัย รายได้คณะสังคมศาสตร์ 2561

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขอรับสมัครทุนวิจัย งบประมาณรายได้คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 ประกอบด้วยเอกสารหลายส่วน และนักวิจัย จะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลขอสมัครรับทุนวิจัยในระบบ URMS ของมหาวิทยาลัย เว็บลิงค์ urms.swu.ac.th โดยจะต้องกรอกเอกสารให้ครบและปริ้นเอกสารมาส่งฝ่ายวิจัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล วึ่งเอกสารภายในแผ่นข้อมูล กรุณาบันทึกด้วยไฟล์ Word เเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ และการแก้ไข นอกจากนั้น เอกสาร แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาโครงการวิจัย นักวิจัย จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วและถูกต้อง

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง หากงานวิจัยของท่าน มีการดำเนินการเพื่อขออนุญาตทำงานวิจัยในมนุษย์ นักวิจัยต้องดำเนินการเพื่อขออนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ลิงค์ การจิวัยในมนุษย์

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เอกสารแนบ)

หมายเหตุ ; กรุณากรอกเอกสารต่างๆให้ครบถ้วน หากไม่ครบ ฝ่ายวิจัยจะดำเนินการส่งคืนนักวิจัยทันที

Attachments:
Download this file (Research_form2561.zip)Research_form2561.zip[ ]24823 kB

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 10

Yesterday 33

Week 43

Month 789

All 11293