ข่าวทุนวิจัยภายนอก

แบบฟอร์มสำหรับการเขียนproposal โครงการวิจัย ของศูนย์มานุษ

แบบฟอร์มสำหรับการเขียนproposal โครงการวิจัย ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
1. แบบเสนอโครงการวิจัย
2. ข้อปฏิบัติการของผู้รับทุนวิจัย

นักวิจัย คณะสังคมศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์แนบเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 10

Yesterday 33

Week 43

Month 789

All 11293