1.แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนงบพัฒนาบุคลากร คณะสังคมศาสตร์ปี 2561 ฉบับปรับปรุง 24 ตุลาคมคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสารตามแนบ

Attachments:
Download this file (personal2561_edit241061.doc)personal2561_edit241061.doc[ ]76 kB

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214