ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย

ประชาสัมพันธ์ "วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น" คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  • Print

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำวารสารนิติศาสตรืและสังคมท้องถิ่น เพื่อเป็นการรวบรวมเผยแพร่บทความวิชาการด้านนิติศาสตร์สู่สาธารณะ โดยมีกำหนดเผยแพร่เป็นรายครึ่งปี ปีละ 2 ฉบับ ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์ลงในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://e-journal.sru.ac.th

Attachments:
Access this URL (http://research.swu.ac.th/file_new/1189_1.pdf)1189_1.pdf[ ]587 kB