ข่าวทุนวิจัยภายนอก

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น NRCT-CASS 2561

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561 พร้อมผังโครงสร้าง CASS

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561

2. ผังโครงสร้าง CASS

3. ใบนำส่งเอกสารในการขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย

4. แบบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

5. แบบฟอร์มเอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินการในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Abstract)

6. แบบฟอร์มภาษาไทยข้อเสนอโครงการ

7. แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ (Proposal for Exchange of scientists)

รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2452/--NRCTCASS--2561--CASS.aspx

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 32

Yesterday 35

Week 32

Month 778

All 11282