• สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 เวที

1. งาน "11th Internayional Warsaw Invention Show" (IWIS 2017) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอร์ซอ สธารณรัฐโปแลนด์

2. งาน "Seoul International Invention Fair 2017" (SIIF 2017) ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

3. งาน "46th International Exhibition of Inventions Geneva" ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

โดยมีรายละเอียดโครงการและแผนงานของแต่ละเวทีดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญท่้านที่สนใจเข้ร่วมประกวดและจัดแสดงในแต่ละเวทีข้างต้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบและทาง www.inventiontorday.nrct.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

Attachments:
Access this URL (http://research.swu.ac.th/file_new/1167_1.pdf)1167_1.pdf[ ]3857 kB

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชุม อบรม สัมมนา

รวมข่าวทุนภายใน

รวมข่าวทุนภายนอก

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 10

Yesterday 33

Week 43

Month 789

All 11293