• สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย

การประชุมปฏิบัติการนานาชาติ อู่ทอง เรื่อง นิยามแห่งทวารวดี (Defining Dvaravati): ต้นทางสำคัญของอารยวัฒนธรรมไทย

จัดโดย อพท., สยามสมาคม, มูลนิธิพิริยะไกรฤกษ์ และหอจดหมายเหตุพุทธทาส
๓๐ - ๓๑ สิงหาคมนี้ ที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ
๑ - ๓ กันยายน ที่อู่ทอง แม่กลอง ท่าจีน

ขอเชิญร่วมเรียนรู้ต้นเค้าแห่งความเป็นไทย มีนักวิชาการชั้นนำของโลกมาให้ความรู้หลายท่าน และมีการจัดแสดงสิ่งค้นพบใหม่ที่อาจเกี่ยวเนื่องจำนวนหนึ่ง มีหนังสือแจกสำหรับท่านที่เข้าร่วม ๑๐๐ ท่านแรกเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://www.definingdvaravati.com (งานเป็นภาษาอังกฤษ)
ดูคลิป “อู่ทอง : นิยามแห่งทวารวดี” ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=QxlP20JG0Fw 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชุม อบรม สัมมนา

รวมข่าวทุนภายใน

รวมข่าวทุนภายนอก

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 12

Yesterday 33

Week 45

Month 791

All 11295