ประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมบุคลากรคณะฯ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แผนดำเนินงานด้านบุคลากร  และการประเมินบุคลากร ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์

 

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214