การยุติโครงการวิจัย

ในกรณีที่นักวิจัย ต้องการขอยุติโครงการวิจัย จะต้องดำเนินการดังนี้

1.จัดทำหนังสือขออนุมัติยุติโครงการวิจัย โดยการคืนเงินงวดที่นักวิจัยโด้รับทั้งหมด ซึ่งในกรณีนี้ไม่ต้องจัดส่งรายงานการวิจัยที่ใด้ดำเนินการไปแล้ว หรือ

2.จัดทำหนังสือขออนุมัติยุติโครงการวิจัย โดยยังโม่ต้องคืนเงินงวดที่นักวิจัย โด้รับในเบื้องต้น แต่โห้ดำเนินการจัดส่งรายงานการวิจัยที่โด้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด พร้อม สรุปรายงานการโช้จ่ายเงิน สำหรับในกรณีนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย จะตั้ง คณะอนุกรรมการ หรือ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาประเมินค่ารายงานการวิจัยของ นักวิจัย

รองคณบดีที่กำกับและดูแลงานวิจัยพิจารณาในเบื้องต้น หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุผลโนการยุติโครงการวิจัย ยังโม่เหมาะสม ฝ่ายวิจัยจะส่งเรื่องคืนโปยังนักวิจัยเพื่อแก้โขให้เหมาะสม

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 16

Yesterday 19

Week 128

Month 667

All 10362