• สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย

การบรรยายการใช้งานระบบ NRMS และระบบ DRMS นอกสถานที่

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ และต่อมา วช. ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) สำหรับให้หน่วยงานใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนเงินรายได้ของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานได้มีหนังสือเชิญบุคลากร วช. เป็นวิทยากรไปบรรยายการใช้งานระบบ NRMS และระบบ DRMS นอกสถานที่ แต่ วช. มีข้อจำกัดด้านบุคลากร จึงไม่สามารถให้ความอนุเคราะห์วิทยากรไปบรรยายนอกสถานที่ได้ ทั้งนี้ วช. ได้มีการจัดอบรมการใช้งานระบบ NRMS สำหรับนักวิจัยและผู้ประสานหน่วยงาน และระบบ DRMS สำหรับหน่วยงานนำร่อง โดยจัดเป็นประจำตลอดทั้งปี ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนอบรมได้ทางเว็บไซต์ระบบ NRMS (www.nrms.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
กองมาตรฐานการวิจัย
โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐ ๖๕๐๑, ๐-๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗
โทรสาร ๐-๒๕๗๙ ๒๒๘๓, ๐-๒๕๗๙-๐๕๙๓
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือ เรื่อง การบรรยายการใช้งานระบบ NRMS และระบบ DRMS นอกสถานที่ (เอกสารแนบ)
ข่าว : ประกาศจากกองมาตรฐานการวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 20 มิ.ย.60
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 มิ.ย.60)

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชุม อบรม สัมมนา

รวมข่าวทุนภายใน

รวมข่าวทุนภายนอก

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 10

Yesterday 33

Week 43

Month 789

All 11293