ข่าว ประชุม อบรม สัมมนา

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017)"

  • Print

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วงงานในเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017)" ขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัมนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญหน่วยงาน และบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือwww.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม download