ข่าว ประชุม อบรม สัมมนา

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017)"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วงงานในเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017)" ขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัมนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญหน่วยงาน และบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือwww.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม download

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 32

Yesterday 35

Week 32

Month 778

All 11282