ข่าวทุนวิจัยภายใน

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายปฏิบัติการดำเนินการวิจัย สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยสมัครผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย https://urms.swu.ac.th (URMS)

ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรสายปฏิบัติการ ในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วกัน

แบบ ว-1-ด สายปฏิบัติการ download
ประกาศทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน download
บันทึกข้อความ download 

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 11

Yesterday 33

Week 44

Month 790

All 11294