ข่าวทุนวิจัยภายนอก

ประกาศการประปานครหลวงเปิดรับข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559

การประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง มหาดไทย มีภารกิจให้บริการงานประปาที่มีมาตรฐานคุณภาพอย่างมั่นคงทั่วถึงเพียงพอ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ กปน.ได้จัดทำแผนแม่บทด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม(RDi Master Plan)เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมแบบบูรณาการสอดคล้องกับการขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. และสอดรับกับการวิจัยของชาติ จึงได้จัดทำกรอบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยและโครงการนวัตกรรม ประจำปี 2559 กำหนดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 16

Yesterday 19

Week 128

Month 667

All 10362