ข่าว ประชุม อบรม สัมมนา

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 (13th International Thai Studies Conference -ICTS13) ในหัวข้อ "Globalized Thailand? Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies" ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 สามารถส่ง panel proposal ได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icts13.chiangmai.cmu.ac.th/13th.php

หมายเหตุ ; เผยแพร่ตั้งแต่ Saturday, 06 August 2016

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 27

Yesterday 39

Week 27

Month 1148

All 12751