ข่าว ประชุม อบรม สัมมนา

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 2”

  • Print

ด้วยโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – สกว. จัดสัมมนาเรื่อง “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัยภายใต้โครงการร่วมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 8.00 -16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารถ ใกล้ประตูน้ำ-อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กทม

หมายเหตุ ; เผยแพร่ตั้งแต่ Tuesday, 03 May 2016