• สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย

ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสารวิชาการ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำวารสารวิชาการ "รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ทางวิชาการให้กับผู้สนใจศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้นำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทรรศน์ ที่เขียนขึ้นบนหลักของการศึกษาค้นคว้าและการเขียนที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงงิชาการระดับสากล และมีกำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

ในการนี้ ด้วยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ร่วมส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสาร "รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์" โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งบทความได้ที่ http://www.spss.up.ac.th/ และโทรสารหมายเลข 0 54466 708 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายละเอียดเพิ่มเติม download

หมายเหตุ ; เคยเผยแพร่มาแล้ว เมื่อ Tuesday, 03 May 2016

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชุม อบรม สัมมนา

รวมข่าวทุนภายใน

รวมข่าวทุนภายนอก

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 10

Yesterday 33

Week 43

Month 789

All 11293