• สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริมการทำวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้าง เพื่อเกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำวิจัย รวมถึงยังเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ จึงเชิญชวนให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบะณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลงานวิทยานิพนธ์เข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 19 พฤษภาคม 2559 หรือสมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

หมายเหตุ ; เคยเผยแพร่มาแล้ว เมื่อ Tuesday, 03 May 2016

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชุม อบรม สัมมนา

รวมข่าวทุนภายใน

รวมข่าวทุนภายนอก

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 32

Yesterday 35

Week 32

Month 778

All 11282