ประกาศการสอบ SWU-SET ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 61)

swuset for nisit code 2561ประกาศการสอบ SWU-SET ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 20 และ 22 มีนาคม 2562 นิสิตตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ และ ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตที่เข้าสอบ

 

Attachments:
Download this file (SWU-SET-2561-RULE.pdf)ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตสอบSWU-SET[ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตสอบSWU-SET]74 kB

Read more: ประกาศการสอบ SWU-SET ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 61)