โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่น 1 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่น 1 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้
- ภาคทฤษฎี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ภาคปฏิบัติ ในวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอลฟ์ แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย 02-649-5000 ต่อ 11017-9 และ 11082

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเกริก กำหนดจัดงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560" ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกริก จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังและส่งผลงานวิชาการร่วมนำเสนอ โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Krirk.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม download

Attachments:
Access this URL (http://research.swu.ac.th/file_new/1178_1.pdf)1178_1.pdf[ ]1488 kB

ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) พร้อมทั้งมีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร" ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย โดยเปิดรับผงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://rdi.kru.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ดาวน์โหลด 

Attachments:
Access this URL (http://research.swu.ac.th/file_new/1165_1.pdf)1165_1.pdf[ ]1170 kB

2017 TISSS The International Symposium on Business and Social Sciences

2017 TISSS The International Symposium on Business and Social Sciences

December 5-7, 2017 Seoul, South Korea

Extend Submission Deadline to September 21st, 2017
The 4th The International Symposium on Business and Social Sciences is an international platform for scholars, researchers and practitioners to discuss interdisciplinary research and practices in the fields of Business and Social Sciences and more.

2017 TISSS will take place from December 5-7, 2017 in Seoul, South Korea. Prospective authors are invited to submit original research abstracts or full papers which were not, are not and have not been submitted/published/under consideration in other conferences and journals.

More on: Tiss.org

1st International Conference on Geography and Geoinformatics for Sustainable Development (ICGGS 2018)


1st International Conference on Geography and Geoinformatics for Sustainable Development (ICGGS 2018)
First Announcement
19-20 July 2018, Bangkok, THAILAND

Overview
Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University (GeoSWU) would like to invite you to the 1st International Conference on Geography and Geoinformatics Application 2018 (IGCCA 2018). The conference will be held on 19-20 July 2018 in Bangkok, Thailand. ICGGS aims at providing a platform for participants around the world to engage in wide-ranging discussion of the broader issues related to Global warming, Climate change, Urbanization, Natural disaster, Community Resilience, Geography and Geoinformatics and STEM education, Natural resources management, followed by exploring the growth of technological advance in Geoinformatics and theirs impact on planning and solving global problems.

Call for Abstract
We invite you to contribute to oral/poster presentation in four main themes;

Natural resources & Environment
Global warming, climate change, water resources management, land use planning, agricultural management, ecosystem services and biodiversity, pollution prevention, disaster risk reduction, coastal and marine environment and environmental policy
Socioeconomic
Urbanization, food security, logistic and transportation, community resilience, landscape ecology, economic development.
[b]Geoinformatics application[/b]
Geographic information system (GIS), remote sensing (RS), web mapping, open sources GIS application
Education
Geography & Geoinformatics education, STEM Education

Preference for oral or poster presentation may be indicated upon submission.

Scientific Committee
Ian Baird, Associate Professor, University of Wisconsin-Madison, USA
Graham Clarke, Professor, University of Leeds, UK
Zhaohui Lin, Professor, Chinese Academy of Sciences (CAS), China
Nguyen Hong Quan, Center of Water Management & Climate, Vietnam
Wong Chow Jeng, Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia
Masahiko Nagai, Yamaguchi University, Japan
Pham Gia Tran, Vietnam National University- Ho Chi Minh, Vietnam

Important dates
- April 2017 – First Announcement
- April 2017 – Call for Abstracts
- 31 Dec 2017 – Deadline for Abstract Submission
- 15 January 2018– Notification of Abstract Acceptance
- 30 April 2018 – Deadline for Full Paper Submission
- 30 April 2018 – Deadline for Early Bird Registration
- 19-20 July 2018 – Conference ICGGS

Conference Contact: Chudech Lohsiri, Tel+ :6626495000 #15540, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download 

Attachments:
Download this file (First_announcment_IGCCS.pdf)First_announcment_IGCCS.pdf[ ]199 kB