มอบของที่ระลึกแด่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิสิตนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบของที่ระลึกแด่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ในวันที่              27 สิงหาคม 2561