การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเกริก กำหนดจัดงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560" ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกริก จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังและส่งผลงานวิชาการร่วมนำเสนอ โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Krirk.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม download

Attachments:
Access this URL (http://research.swu.ac.th/file_new/1178_1.pdf)1178_1.pdf[ ]1488 kB