รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fullbright Junior Research Scholarship program ประจำปี 2561

รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fullbright Junior Research Scholarship program (jrs), Thai Visiting Scholar Program (TVS), และ U.S. -ASEAN Visiting Scholar Program ประจำปี 2561

มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อการทำวิจัยและการสอนระยะสั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

Attachments:
Access this URL (http://research.swu.ac.th/file_new/1171_1.pdf)1171_1.pdf[ ]2053 kB