แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การกำหนดโจทย์วิจัย การค้นหาแหล่งทุน

ในการค้นหาโจทย์วิจัย การค้นหาแหล่งทุน นั้นเป็นปัญหาสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการอย่างมาก  เพราะบางคนไม่รู้ว่าจะสร้างโจทย์วิจัยหรือหาโจทย์วิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้ทุนวิจัย ดังนั้น ทางคณะสังคมศาสตร์ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้จนได้แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง การกำหนดโจทย์วิจัย เพื่อการค้นหาแหล่งทุนดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (good-001.pdf)good-001.pdf[ ]289 kB