ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) พร้อมทั้งมีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร" ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย โดยเปิดรับผงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://rdi.kru.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ดาวน์โหลด 

Attachments:
Access this URL (http://research.swu.ac.th/file_new/1165_1.pdf)1165_1.pdf[ ]1170 kB