ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ มีความยินดีขอแจ้งให้ทราบว่า ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึงเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและรับสมัครทุนได้ที่ http://internationaleducation.gov.au/endeavour

หมายเหตุ ; เคยเผยแพร่มาแล้ว เมื่อ Tuesday, 03 May 2016